Financial Lease – financiering van mobiliteit


Wilt u zakelijk een auto kopen en toch voldoende liquide middelen behouden? Dan is Financial Lease waarschijnlijk de beste oplossing voor u. 

Financial Lease biedt de mogelijkheid om via een gespreide betaling een auto te kopen. Zo financiert u uw mobiliteit en houdt u voldoende reserve om te kunnen investeren in uw core business.

Flexibele zakelijke lening

Bij Financial Lease leaset u de auto of het bedrijfsmiddel via Hazel Lease en betaalt u de aankoopsom plus de rente in vaste maandelijkse termijnen terug aan de leasemaatschappij. Tijdens de looptijd is de auto alleen economisch uw eigendom. Is de slottermijn betaald, dan is de auto ook juridisch uw eigendom. Financial Lease is dus in feite een flexibele zakelijke lening, die voordeliger kan zijn dan een persoonlijke lening of een doorlopend krediet.

Voordelen van Financial Lease

  • U bepaalt zelf de hoogte van de aanbetaling en de slottermijn en kunt dat tijdens de looptijd wijzigen. 
  • De liquiditeit van uw bedrijf blijft in stand.
  • De daadwerkelijke autokosten kunt u aftrekken.
  • De auto is economisch uw eigendom, zodat u de auto op de balans kunt zetten en op de belasting kunt afschrijven.
  • De BTW kan bij aanschaf in één keer worden afgetrokken.
  • U kunt gebruik maken van investeringsaftrek en renteaftrek.

Kanttekening

Over het algemeen worden bij Financial Lease de kosten voor verzekering, onderhoud, reparaties, etc. niet in de leaseovereenkomst opgenomen. Die komen voor rekening van de leaserijder. Wilt u deze kosten wel meenemen? Hazel Lease biedt u een oplossing op maat. U kunt ook overwegen om in dat geval te kiezen voor Operational Lease.